Pohled do historie firmy CAG

1991

Nadšený elektrotechnik Marek Šprincl zakládá v Karlových Varech elektroopravnu. Začíná s opravami drobných spotřebičů a elektromotorů.

1996

Firma se zaměřuje na vlastní návrh zákaznických úprav elektromotorů

1998

Rozšíření kapacit o opravy motorů větších výkonů do 100kW

2000

Rozšíření kapacit pro opravy motorů do 500 kW

2002

Firma se přemísťuje do Českého Brodu, kde kupuje nový výrobní areál.

2004

Zahájení obchodní činnosti s novými elektromotory

2005

Otevření vlastního návrhového centra pro elektromagnetické výpočty

2007

Transformace společnosti do právní formy pod obchodním názvem CAG Electric Machinery s.r.o.

2008

Vývojové centrum se rozšiřuje o mechanické výpočty.

2009

Na trh je uvedena nová řada motorů, která je kompletně navržena firmou CAG.

2010

Expanze na mezinárodní trhy

2011

Otevření spolupráce s vysokými školami v ČR a SK. Zahájení vývoje vlastního VN měniče.

2013

Dokončení výpočtů prvního vysokonapěťového motoru a výroba testovacího vzorku. Vzniká první reálný vysokonapěťový měnič a jsou zahájeny zkoušky životnosti.

2015

Ukončení provozních zkoušek vlastního vysokonapěťového měniče. Zkoušky ukázaly bezchybnost výpočtů, a tak je zahájena sériová výroba.

2016

Společně s Univerzitou TUKE Košice je zahájen vývoj inovativního typu elektromotoru s názvem Synchronní Reluktanční motor.

2017

Pokračujeme v návrhu a testování Reluktančních motorů. Provozní zkoušky ověřují správnost našich návrhů.

2018

Zahájení vývoje vlastního softwaru pro měniče určené k Reluktančním motorům.